English
English

H share news

  • WINSHARE
    SH.601811
  • WINSHARE
    HK.00811

Contact Us

Wechat Public Account

Add:#238 Sanse Road, JinJiang District, Chengdu, Sichuan

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

Sichuan ICP prepared 16028607-1 Winshare Publishing

Add:#6 Wenxuan Road, Jinniu District, Chengdu, Sichuan